Biológiai Érés és TApasztalat a serdülőkori agyi és kognitív fejlődésben

Az egyik intelligencia kutató, David Wechsler, definíciója az intelligenciára:” az egyén olyan összetett, globális képessége, ami lehetővé teszi, hogy célszerűen cselekedjen, racionálisan gondolkodjon és eredményesen bánjon a környezetével”. Egy másik, részletesebb meghatározás szerint „Az intelligencia egy általános mentális képesség, amely magába foglalja a következtetést, a tervezést, a problémamegoldást, absztrakt gondolkodást, komplex gondolatok megértését, a gyors tanulást és a tapasztalatokból tanulás képességét.” (Schalock és mtsai, 2006, 51.; idézi Lányiné, 2012, 108.).

Kutatásunkban a Wechsler  Gyermek Intelligenciateszt 4 kiadását (WISC IV) használjuk, mely négy fő területen méri a kognitív képességeket: verbális megértés, perceptuális következtetés, feldolgozási sebesség és munkamemória.